You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Bitki biyostimulantları

Syngenta Biologicals biyostimulantlarından* oluşan özel serimiz mahsullerin verimini artırır ve güçlendirir. Bitkilerin doğal süreçlerini uyarmak için bitkilere, tohumlara veya kök çevresine uygulanırlar ve besin kullanım verimliliği, abiyotik stres toleransı ve bitki kalitesi açısından fayda sağlarlar.

 

*Bu materyallerde kullanılan "Bitki Biyo-uyarıcıları" ve "Biyo-uyarıcılar” terimleri, Syngenta Biologicals ürünlerinin sınıf tanımı için kullanılır ve hiçbir şekilde ürünlerin resmi kayıt sınıfına atıfta bulunmaz. Ürünlerin kayıt sınıfı her ülkeye göre farklılık gösterebilir ve gerekli bilgilerin resmi makamlardan alınması tercih edilmeli veya öncelikle etiket üzerindeki kayıt bilgileri dikkate alınmalıdır.

Tüm ürünler

Dormansi Kırıcı

Anti-stres ve büyüme aktivatörü.

Sorunu kökünden çözer

Besinlerin emilimini destekler.

Daha yüksek bitkisel verim, Üretici için daha yüksek gelir

Meyve boyutunu artırır ve standart hale getirir

Bitkiyi besler ve güçlendirir.

Kök gelişimini destekler.

Fotosentetik ve vejetatif aktiviteleri artırır

Daha fazla ayrıntı için keşfetmek Focus On

Verimi artırır ve verim-vejetatif gelişim dengesini iyileştirir.

Daha fazla ayrıntı için keşfetmek Focus On

Olgunlaşmayı destekler.

Çiçeklenme ve meyve oluşumunu destekler.

Daha fazla ayrıntı için keşfetmek Focus On

 

Daha iyi rizosfer canlılığı

Tuzlu topraklarda bitki gelişimini teşvik eder.

Su verimliliğini artırır

Abiyotik stres giderme