You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ulusal ve Ticari Birlikler

Ulusal ve uluslararası düzeyde Valagro, tüketici kalite standartlarına uyumun bir garantisi olan ve aynı zamanda Grubun ilgili pazarların geliştirilmesine aktif olarak katılmasına olanak sağlayan çeşitli kurumsal ve ticari organizasyonlara üyedir.

İtalyan Birlikler

Federchimica

Federchimica, İtalyan Kimya Sanayi Federasyonunun kısaltılmış adıdır. 1920'de İtalyan Kimya Sanayi Birlikleri Federasyonu olarak kurulmuştur.

Assofertilizzanti

Assofertilizzanti, Federchimica'ya bağlı olan 17 birlikten biridir. Gübre sektörünün tüm üretim bölümlerini korur ve temsil eder.

Aispec

AISPEC, İnce Kimyasallar ve İhtisas Sektörleri Ulusal Birliği.

Agrofarma

Ekin koruma ürünleri üreten şirketleri temsil eder.

MAPIC

Mapic, kozmetik hammaddelerini üreten ve pazarlayan birçok şirketi temsil etmektedir.

Confindustria

İtalya'daki üretim ve hizmet şirketlerini temsil eden ana birlik olan Confindustria, sosyal refah ve ilerlemeye de katkıda bulunmaktadır.

Assafrica & Mediterraneo

Assafrica ve Mediterraneo; Afrika, Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde ticari çıkarları bulunan İtalyan şirketleri temsil eder ve destekler.

AIDAF

Ülkenin GSYİH'sinin yaklaşık %13'üne tekabül eden 170 aile şirketini kapsayan Aile Şirketleri Birliği.

IBMA Italia

IBMA Italia, İtalyan IBMA üyeleri grubudur ve ulusal düzeyde biyo-kontrol sektörünü temsil etmektedir.

Ulusal Birlikler

Abisolo

Brezilya Sebze Teknolojisi Endüstri Birliği, tarımsal sürdürülebilirlik ve üretkenlik sunan şirketlerin çıkarlarını temsil etmek için kurulmuştur.

UNIFA

Gübreleme Sanayileri Birliği (Union des Industries de Fertilization) gübreleme sanayilerini temsil eden Fransız meslek örgütüdür.

BPIA

Biyolojik Ürünler Sanayi Birliği (Biological Products Industry Alliance) tarım, bahçecilik, halk sağlığı ve tüketiciler için faydalı birer araç.

AEFA

AEFA, İspanya pazarındaki tarımsal besin üreticilerinden oluşan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

SPEL

1995 yılında kurulan Yunanistan Birliği, gübre ve bitki besin ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketleri temsil etmektedir.

Fertilizer Control Council

Gübre Kontrol Konseyi ruhsatlandırma ile ilgilenmekte ve gübrelerin kalite ve etiketlemesi hakkında numune kontrolleri yapmaktadır.

BASAI

Hindistan Biyolojik Tarımsal Çözümler Birliği (BASAI), sektördeki oyuncuları bilinçlendirme  ve tarım sektöründeki biyolojik ürünler ilgili ruhsatlandırma konularıyla ilgili bir  çalıştay yapmıştır . BASAI, 20 Şubat 2019'da Yeni Delhi'de düzenlenen en prestijli ulusal ve uluslararası biyolojik ürün üreticisi firmaların katılımıyla gerçekleşen BioAg konferansında ilk defa tanıtılmıştır

Avrupa Birlikleri

EBIC

Avrupa Biyostimülan Endüstri Konseyi (EBIC), tarımı daha sürdürülebilir kılmak için bitki biyostimülan katkısını teşvik eder.

Uluslararası Birlikler

IFA

Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA), küresel gübre sanayisini temsil eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

IBMA

IBMA, biyokontrol çözümleri üreticilerini temsil eden bir ticaret birliğidir.

Consiusa

Birleşik Devletler ve İtalya Konseyi, 1983 yılında Venedik'te kurulan iki uluslu, özel ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.