You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Hümik Asitler

Leonarditten gelen hümik asitler uygun olarak seçilir ve işlenir. Hümik asitler farklı degradasyonlara çok dayanıklıdır ve yüksek karışabilirliktedirler.

Tüm ürünler

Leonarditten sıvı hümik özü
Leonarditten hümik özü
Fulvik asit