You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

EDDHSA-Şelatlari

EDDHSA ile en iyi şelatlanan demir. EDDHSA şelatlar çok kararlıdırlar ve yüksek pH koşullarında bile mikro besinlerin mevcudiyetini sağlayabilirler.

Tüm ürünler

EDDHSA ile şelatlı Demir
EDDHSA ile şelatlı Demir