You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

 

Doğa ile desteklenen yenilik
Tarımın geleceği için oyunun kurallarını değiştiren biyolojik ürünler geliştirmek
  

Geleceğin tarımını düşündüğümüzde, çiftçilerimizin rollerinin kolay olmayacağını zaten biliyoruz. Bir yandan, yeni tarımsal zararlılarının ve hastalık patojenlerinin ortaya çıkması, geleneksel ürünlere direnç ve iklim değişikliği nedeniyle bitkiler üzerindeki abiyotik streslerin ciddi etkileri hakkında endişeler artmaktadır. Öte yandan, sağlık, barış ve iş birliğinin göz ardı edilemeyeceği bir dünyada küresel nüfusu beslemek için yeterli üretim ihtiyacı giderek daha fazla baskı yaratıyor. Çiftçiler, bir yandan çevre sağlığına dikkat ederken diğer yandan da üretimi, kaliteyi ve marjları korumak için kullanabilecekleri daha fazla ve daha çeşitli çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Biyolojik ürünler, günümüzde hızla değişen dünyanın stresiyle karşı karşıya kalan tarımsal ürünlerin sağlığını korumak ve iyileştirmek için doğadan yararlanan tarım teknolojileridir. Biyolojik ürünler, çiftçilere zararlı, hastalık ve yabancı ot yönetimleri, abiyotik stresin üstesinden gelmek ve besin kullanım verimliliğini ve toprak sağlığını geliştirmek için ek çözümler sunar. Ayrıca geleneksel girdilerin tamamlayıcısı olarak da kullanılabilirler. Biyolojik ürünler biyopestisitler, biyostimulantlar ve biyo-gübreler olmak üzere üç ana kategoride sınıflandırılır. 
 

  • Biyostimulantlar bitkileri geliştirir ve güçlendirir. Bitkilerin doğal süreçlerini uyarmak amacıyla bitkilerin doğal savunma sistemini aktive ederek etkili olan ve bitkilere, tohumlara veya kök bölgelerine uygulanan ürünlerdir. Verimli bitki besin elementi kullanımı, abiyotik strese karşı tolerans ve ürün kalitesinde artış sağlar.

  • Biyopestisitler zararlıları ve hastalıkları kontrol eder. Mantar ve bakteriyel hastalıkları, zararlı böcekleri, nematodları ve yabancı otları kontrol etmek için kullanılan doğal olarak oluşan materyallere dayalı ürünlerdir.

  • Biyogübreler, nitrojeni sabitlemek, besin kullanılabilirliğini ve alımını iyileştirmek ve bitki büyümesini desteklemek için kullanılan mikrobiyal bazlı ürünlerdir.

 

Ürün sınıflarımız şunları içerebilir* : 

bitki fizyolojisi üzerinde geliştirici etkiye sahip olan veya hedef zararlılara karşı bir kontrol ajanı olarak hareket eden bitkilerde veya alglerde bulunan aktif moleküller ve bileşenlerdir.

proteinlerin yapı taşlarıdır, serbest aminoasitler ve protein hidrolizatları olarak uygulanırlar ve bitki fizyolojisi üzerinde olumlu etkiler sağlarlar.

normalde rizosferde bulunan ve çözünebilirlik ve besin alımı gibi bitki işlevlerinde hayati bir yeri olan organik moleküllerdir. Bunlar arasında, humik ve fulvik asitler önemli bir rol oynar.

toksik etkiler olmadan hedef zararlının davranışını değiştirmek için kullanılan, organizmalar arasında sinyal vermek için doğal olarak oluşan moleküllerdir.

çeşitli zararlı kategorilerini kontrol etmek için kullanılabilecek mineral kökenli bileşiklerdir.

toprakta besinlerin kullanılabilirliğini artıran, bitkilerle simbiyotik ilişkiler kuran ve biyotik stres ajanlarıyla mücadeleye yardımcı olan faydalı mikroorganizmalardır.

“doğal düşman” kavramına dayanan bir biyo kontrol yöntemi olarak kullanılan böcekler, akarlar veya hematotlar gibi makro organizmalardır.

*Dunham Trimmer LLC'den kurum içi ayrıntılı açıklama

 

Biyolojik ürünlerin arkasındaki yenilik: Biyo-uyarıcılarımızı nasıl üretiyoruz

Biyo-uyarıcılarımız özel teknoloji platformumuz GeaPower® aracılığıyla tasarlanır, formüle edilir ve piyasaya sunulur. 
GeaPower®, teknolojiler, süreçler, know-how ve ticari sır bilgisinin bir kombinasyonundan yararlanarak biyolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi için sistematik bir yaklaşım sağlar. Kimya, formülasyon geliştirme, mikrobiyoloji, bitki bilimi ve “omik bilimler”, tescilli platformumuz içinde entegre edilir ve yararlı aktif bileşenleri çiftçilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan etkili çözümlere dönüştürmek için kullanılır.

 

Teknoloji platformu GeaPower®: Bugünün yeniliği geleceğin refahıdı

 

Çevresel sürdürülebilirliğe dikkat ederek doğanın potansiyelinden yararlanmak için bilimi kullanmak: GeaPower®'ın dayandığı ilke budur. Bu, potansiyel aktif içerikleri yüksek kaliteli biyo-uyarıcılara dönüştürmek için Valagro tarafından geliştirilen özel teknoloji platformudur.

GeaPower® mükemmel dört sütun üzerine dayanan bir yaklaşımı onaylamaktadır: 

Aktif terkip maddeleri ve hammaddelerin derin bilgisi

Bozulmamış ortamlarında seçilmiş ham maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine bizim derinlemesine bilgimiz - - bize, bitkilerde hedeflenen fizyolojik tepkilere ulaşmanıza yardımcı olabilecek spesifik aktif maddeler koruma imkanı sağlayan tanımlamaları vermektedir.

Tescilli Ekstraksiyon Süreci


Her hammadde ve her bir aktif madde için kendi için , bizim araştırmacılarımız tarafından elde edilecek çözeltiye göre seçilen daha etkinekstraksiyon yöntemi bulunur.
Sadece bu şekilde ürünlerimizin dayanak noktası olan bitkisel aktif bileşenleri korumak mümkündür.

İleri görüntüleme ve sorgulama teknolojileri

Laboratuarlarımızda, ham maddelerden elde edilen özütlerdeki maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik sınıflandırılma süreci saptanmaktadır. Bitki sistemlerinde genetik ve moleküler tetikleyici etmenlerin şifresini çözmek ve özel fizyolojik yanıtlar almak amacıyla genom, fenom, proteom ve metabolom analizlerini kullanıyoruz. Bu analiz, ürünlerimizin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sahip olduğumuz teknoloji sayesinde, farklı çevresel koşullardaki fizyolojik tepkilerin haritasını çıkarmak için deney başına onlarca prototipi ve yüzlerce numuneyi analiz edebiliyoruz.

Ihtiyaçlarına göre etkin çözümler sunmak için becerisi kanıtlanmıştır

Karakterize ve ekstrat maddeye bağlı kullanımla ilgili en mükemmel bilgi, bunları birleştirmek yeteneği kullanımı ile ilgili fonksiyonları müşterilerimize sunmak için bize izin verir. Gelişim için en iyi potansiyele sahip pazar ürünlerini belirlemek ve sunmanın hayati bir öneme sahip olduğuna inandığımız için Pazarlama ve AR-GE iş fonksiyonlarımız birbirine yakın bir şekilde entegre edilmiştir.