You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

ACTIWAVE™

Besinlerin emilimini destekler.

Artı
  • topraktaki besinlerin kullanim oranini artirir.
  • mineral uygulamalarinin en yararli şekilde yapilmasini sağlar.

The official repository of Valagro expertise

Download it

to easily access to accurate info on products and solutions!

or visit e-Hub portal

Evraklar

Bu dokümanları görüntülemek için, giriş yapılması gerekiyor.
BİLGİ NOTU: Bu bölümdeki tüm belgeler yalnızca 2020 Ocak'tan itibaren e-Hub'da kullanılabilir.

Açıklama

ACTIWAVE™, betain, alginik asit ve doğru ve dengeli beslenmeyi garanti eden bir K1 vitamini türevi olan kaidrin içerir ve bitkinin toprakta mevcut besleyici elementleri absorbe etmesini kolaylaştırır. Kaidrin, kök hücrelerin proton kapılarının aktivitesini teşvik eder ve pozitif iyonların kökün içinden rizosfere doğru ve katyonlar ve anyonların rizosferden köklerin içine doğru hareketini ve değişimini hızlandırır.
Kaidrin ve diğer biyolojik olarak aktif bileşenlerin hareketi anında ve somut faydalar sağlamaktadır: Nitelik ve nicelik olarak artan verimlilik; yapraklı bitkilerde azot birikiminin azalması ve bitkinin abiyotik stresle başa çıkma kapasitesinin artması.
ACTIWAVE™, bitkinin besin maddelerini absorbe etme kabiliyetini geliştirerek, yıkanmadan kaynaklanan kayıpları azaltır ve çevre açısından da olumlu etkiler yapar.

Su verimliliğini artırır