You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Granüler Gübreler

Uygun bir beslenme, farklı mevsimlere bağlı olarak doğru oranlarda en gerekli besin maddelerinin (makrobesinler azot - N - Fosfor - P - Potasyum - K) alınmasını sağlar.
Önemli ölçüde problemli bir konu azotun yönetimidir.
Bu hareketli element süzülmeye tabi olduğundan, bir sonraki uygulamaya kadar olan süre boyunca salınımının düzenli ve sürekli bir temelde olması gerekmektedir.