You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Valagro ve Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa işbirliği anlaşmasını uzatıyor

Valagro, bitki beslemeye yönelik fizyoloji ve bitki genom alanlarında araştırma projeleri geliştirmek üzere bir milyon Euro'yu aşan ödenek ayırdı

Biostimülanların ve bitkilere yönelik özel besin maddelerinin geliştirilmesinde ve pazarlanmasında küresel lider rolündeki Valagro ve prestijli İtalyan eğitim kurumu Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ortaklıklarını gelecek beş yıl için yeniledi.
Yarısı hâlihazırda Valagro tarafından fonlanan işbirliği, gelecek beş yılda tahmini olarak bir milyon Euro'yu aşan bir miktara karşılık gelirken prototiplerin ve bitki ekstrelerine veya fermentasyon süreçlerine dayalı maddelerin genomik karakterizasyonun yapıldığı araştırma projelerinin geliştirilmesine imkân tanıyarak Valagro'nun GeaPower® platformunu geliştiriyor. Ayrıca, yakın dönemde keşfedilen ve bitkilerdeki genlerin davranış ve tutumlarını yönlendiren genetik dizilişler üzerindeki etkilere ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar da büyük önem taşıyor.
İşbirliği akademik araştırmacılara yönelik ekonomik teşviklere dayalı bir mekanizmayı da beraberinde getiriyor. Bu ortaklık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin düşük olageldiği İtalya'da bilhassa önem taşıyor. En yakın tarihli Eurostat verilerine göre, AB 2013'te Ar-Ge çalışmalarına Topluluğun GSYH'nin %2,02'sine eşit miktar olan 275 milyar € tutarında yatırım yaparken, bu oran İtalya'da sadece %1,25 oldu. Ayrıca, son on yılda İtalyan şirketlerin yatırımları %6 oranında ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarınki %1 oranında artarken, yükseköğrenime yönelik devlet yatırımları -%3 oranında düştü (1).
Diğer taraftan, ABD'de üniversiteler ve sanayi arasındaki işbirliği son otuz yılda belirgin biçimde artarak amaç ve yaklaşımlar açısından olduğu gibi fiziki bir örtüşmeyi de beraberinde getirerek akademik araştırmacıların ve şirketlerin her gün yan yana çalışmalar yaptıkları kampüslere yol açtı (2).
Bu gelişme aslında Scuola Superiore Sant'Anna'nın ülkenin geleceği ve ekonomisi açısından kritik önemdeki bilimsel araştırmayı geliştirmeye ilişkin taahhüdünü de ortaya koyuyor.
Açıklamasında "Scuola Superiore Sant'Anna gibi prestijli bir üniversiteyle yenilenen bu işbirliğinden gurur duyuyorum" diyen Valagro'nun Küresel Araştırma ve Gelişme Direktörü Dr. Alberto Piaggesi sözlerini şöyle noktaladı: “Bu anlaşma ayrıca Valagro'nun da yatırım yapma taahhüdünü somut bir şekilde gösteriyor, çünkü bu programın beş yıldır parçasıyız. Bu anlaşma, araştırma projelerine ‘yarın ne olacak’ diye düşünmek zorunda kalmadan odaklanabilecek araştırmacılar için daha istikrarlı bir tablo sağlıyor.”
"Bu işbirliği ayrıca en parlak öğrencilere ve PhD sahiplerine, kariyerlerine burada devam etmek üzere, Valagro tarafından seçilme şansı da veriyor." diyen Scuola Superiore Sant'Anna kurumunun Rektörü ve Valagro ile yürütülen işbirliğinin Bilimsel Direktörü Prof. Pierdomenico Perata ise sözlerine şunları ekledi Scuola Superiore Sant'Anna en iyi beyinlerin, herkes için zararlı olan bir olgu olan yurt dışında iş imkânları arama zaruretinden kurtararak onları İtalya'da tutma çabalarına da katkıda bulunuyor."

(1) Eurostat, sektörlere göre araştırma ve geliştirme harcaması, -GSYH %'si, 2002-2013.
(2) Companies on Campus, Nature, 16 Ekim 2014