You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Valagro, tüm dünyada bulunan şubelerinde şirket Bilgi Yönetim Sistemi projesinin aktivasyonlarını yapmaya devam ediyor

İlk değerlendirme, müşterilerin yararına olacak tüm organizasyon etkinliğinin artırılmasında bu yeni aracın etkinliğini onaylamaktadır

Biostimülant ve beslenmeye yönelik özel ürünlerin üretimi ve pazarlaması konusunda lider Valagro Grubu, yılsonuna kadar tüm şubelerin ağ oluşumunu küresel seviyede tamamlamak amacı ile şirketin KMS sisteminin hayata geçirilmesini teşvik etmektedir. 2015 yılının ikinci yarısında, Türkiye'den başlayarak sırasıyla Yunanistan, Amerika ve Yeni Zelanda'da piyasa bilgilerinin entegre yönetim sisteminin lansmanı yapılacaktır.

100'ü aşkın kullanıcı, 115 Surface 2 tablet PC tedariği yapılmış, 300 yerel çözüm ve yayınlanan 1000 belge: bu rakamlar İtalya, Fransa, İspanya, Meksika, Kolombiya ve Brezilya'da Aralık 2014'ten başlayarak günümüze kadar birçok olumlu geri bildirim ile KMS'in lansmanına eşlik etmiştir. Bu yeni araç, aslında, çok sayıda bilgi ve çalışma yöntemlerinin hızlı ve her zaman güncel bir şekilde paylaşılmasını, şirket içi detaylandırmayı ve farklı şirket rollerine ve özellikle de müşterilerine danışmanlık sunan kişilere yönelik yeniden dağıtımı sağlayarak, şirketin ana bilgi akışını yönetme amacına oldukça iyi yanıt vermektedir.

Bir zamanlar sorun yeterli bilgi toplamak ya da bunlara zamanında ulaşmaktı. Bugün ise, elimizin altında çok sayıda bilgi var ve kullanışlı olabilmeleri için bunları dikkatli bir şekilde seçme ve uygun şekilde düzenleme koşulları altında bulunuyoruz." – Valagro Grubu CEO'su Giuseppe Natale şu şekilde ifade etmiştir – “KMS bu konuda bizi tamamen desteklemektedir ve Müşterilerimize bitkisel üretim konusunda en farklı sorunlar için etkili ve nitelikli bir yanıt sağlama konusunda temel bir rol oynamaktadır”.

Grubun müşteriyi tüm faaliyetlerinin merkezine koyma sorumluluğu ile aynı doğrultuda, şirketin KMS'i tarımsal ihtiyaçların anlaşılmasını iyileştirme, çiftçilerin ve dağıtıcıların özel durumları ve sorunları için her zaman en kişisel çözümler üretme ve son olarak müşterilere bu çözümleri sunma ve gönderme işlemini kolaylaştırma konusunda kendi etkinliğini onaylamaktadır.

Valagro, her zaman insan ve çevre sağlığına tamamen riayet ederek tarım için yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde büyüme stratejisine odaklanmaktadır. Özellikle, her yıl oldukça yenilikçi süreçler ve çözümler geliştirmek amacıyla önemli bilimsel kurumlar ve üniversiteler ile yapılan uluslararası işbirliklerinden yararlanan Valagro, 4 milyon Euro'yu aşan bir miktar değerinde cirosunun %4'ünden fazlasını araştırma ve geliştirmeye yatırmaktadır. Bu, Valagro’nun sadece liderlik konumunu korumasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle tarımda ilerlemesini ve yeniliklere katkıda bulunmasını da sağlıyor.